افتخارات و گواهینامه ها

خانه » افتخارات و گواهینامه ها

دریافت نشان شایسته ملی در سال 1396

در دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی،

  گروه صنعتی ملی  به عنوان نشان تجاری برگزیده  در صنعت کفش

تندیس «نشان شایسته ملی » ومدال «اعتماد مشتری» را دریافت کرد.

نشان شایسته ملی

افتخارات و جوایز

گواهینامه ها و استانداردها